• doglan güni şüweleňi
  • natal-ya baýramçylygy
  • Hallowin baýramçylygy
  • hakda (8)

Biziň kompaniýamyz kagyz önümlerini öndürmäge we satmaga borçlanýar.Indi bizde 220-den gowrak enjam bar, olar tozansyz ussahanada 600-den gowrak dürli önüm öndürip biler, meselem, käse linerleri, küýze käseleri, kagyz käseler, kofe käseleri, kagyz sypallary, tort tagtalary, tort stendi, kagyz guty , azyk zawodlarynda, çörek bişirilişinde, restoranda, myhmanhanada, kofe dükanlarynda, awiakompaniýalarda, maşgalada we ş.m. giňden ulanylýan dürli gaplama usullary bilen kagyz halta we ş.m. Mundan başga-da, önüm öndürip we bukjany özleşdirip bilýäris…

  • logo ei
  • logo on
  • logo üç
  • logo logo
  • iki nyşan
  • logo ni
  • logo alty