Tort gutusy

  • Tort üçin bir gezek ulanylýan kagyz tort gutusy

    Tort üçin bir gezek ulanylýan kagyz tort gutusy

    Kagyz tort gutusy ýokary hilli ak kartondan ýa-da kraft kagyzdan, gaty çydamly we aňsat.Hiç hili guralsyz ýygnalyp bilner we açyk howada işlemek üçin ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.Gerek däl bolsa, aňsat saklamak üçin söküp we gysyp bolýar.Adatça olary sumka, sözbaşy kartoçkasy we ş.m. haltajyga salýarys, reňki, ululygy we gaplamasy şoňa görä düzülip bilner.