Garnituralar

  • Tort toýunda doglan gün toýy üçin reňkli bezegler

    Tort toýunda doglan gün toýy üçin reňkli bezegler

    Bu tort toppersleri tortuňyzy bezemäge we doglan günüňizi hasam ýatda saklamaga kömek edip biler.Tort topperleri ak karton kagyzdan, iýmit derejeli diş dişlerinden we simden ýasalýar.Oturylyşyňyzy özüne çekiji we gyzykly etmek üçin ýeterlik mukdarda bezeg.Adatça olary OPP sumkasyna, plastik guty, kagyz guty we ş.m.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

  • Çaga duşy toý doglan gününiň bezegi üçin reňkli kagyz salfetka

    Çaga duşy toý doglan gününiň bezegi üçin reňkli kagyz salfetka

    Kagyz salfetkalary jikme-jik we takyk yzlary, açyk reňkleri, ýokary hilli materiallary bilen üýtgeşikdir we berk hil dolandyryşyna sezewar edilýär.Dürli mowzukly oturylyşyklar üçin dürli stilleri we nagyşlary düzüp bilersiňiz.Olaryň hersi üç gatly dokumadan ýasalyp, suwda erän boýaglarda we iýmit üçin howpsuz syýa bilen çap edilýär.Adatça olary OPP sumkasyna salýarys, plyonkany, kagyz gutusyny we ş.m.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.