Kagyz käseler

 • Kofe içgisi üçin bir gezek ulanylýan ýekeje diwar kagyz kubogy

  Kofe içgisi üçin bir gezek ulanylýan ýekeje diwar kagyz kubogy

  Bu ýeke diwar kagyz käseleri ýokary hilli iýmit derejeli kagyzdan, sagdyn we ekologiýa taýdan arassa.Adaty plastmassanyň ajaýyp alternatiwasy.Bu ýekeje diwar kagyz käsesi islendik pursat üçin ajaýyp we gyzgyn ýa-da sowuk içgiler üçin ulanylyp bilner.Adatça olary gysylan halta, PE sumkasy, reňk gutusy we ş.m.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

 • Kofe içgisi üçin bir gezek ulanylýan Ripple kubogy

  Kofe içgisi üçin bir gezek ulanylýan Ripple kubogy

  Bu çüýşe käseler iýmit derejeli kagyzdan ýasalýar.Daşky gatlak, gaty berk ýylylyk izolýasiýa täsirine eýe bolan tertipli gasynlanan kagyz.Bu käseler howpsuz we amatly.Üç diwar diňe bir aňsat işlemegi üpjün etmän, eýsem sizi gorap we içgiňiziň temperaturasyny saklap biler.Adatça olary gysylýan halta, PE sumkasy, reňk gutusy we ş.m. gaplaýarys, reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

 • Kofe içmek üçin bir gezek ulanylýan goşa diwar boş kagyz kubogy

  Kofe içmek üçin bir gezek ulanylýan goşa diwar boş kagyz kubogy

  Bu goşa diwar çukur kagyz käseleri ýokary hilli iýmit derejesindäki kagyzdan ýasalýar.Kubok göwresini ýasamak üçin iki gatly, iki gat kagyz.Bu käseler ýekeje diwar käsesinden has köp ýylylyk izolýasiýa edýär we deformasiýa etmek aňsat däl.Olar gündelik durmuşymyzda islendik pursat üçin amatlydyr.Gowy yslama garşy täsiri sebäpli gyzgyn içgiler üçin ulanylyp bilner.Adatça olary gysylan halta, PE sumkasyna gaplaýarys ýa-da gaplamany sazlaýarys.Reňk we ululyk hem şoňa görä düzülip bilner.

 • Kofe içgisi üçin tutawaçly bir gezek ulanylýan kagyz kubogy

  Kofe içgisi üçin tutawaçly bir gezek ulanylýan kagyz kubogy

  Bu tutawaç kagyz käsesi ýokary hilli kagyz iýmit derejesindäki materialdan ýasalýar.Bu galyň we çydamly.Turbalar bilen gyzgyn içgileri syzmazdan saklamak üçin ulanylýar.Kagyz käsedäki tutawaç ysyň öňüni alyp biler.Ofis we öýde ulanmak üçin ajaýyp.Adatça olary gysylan halta, PE sumkasy we ş.m.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.