Habarlar

 • Guanç Guangzhouou Jiawang-dan kagyz kuboklaryny nädip sazlamaly?

  Kagyz önümlerinde 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, bir gezek ulanylýan ýeke diwar käselerini, goşa diwar käselerini, üç diwar käselerini we ş.m. üpjün etmekde ýöriteleşýäris.Olar yssyz, dokumasy gowy, deformasiýa aňsat däl, owadan, ýylylyk ...
  Koprak oka
 • Bir diwar kagyz käseleri bilen goşa diwar kagyz käseleriniň arasyndaky tapawut

  Bir diwar kagyz käseleri bilen goşa diwar kagyz käseleriniň arasyndaky tapawut

  Kagyz käsesi, himiki agaç pulpasyndan ýasalan esasy kagyzy (ak karton) mehaniki gaýtadan işlemek we birleşdirmek arkaly ýasalan kagyz gap-gaçlaryň bir görnüşi we daşky görnüşi käse görnüşli.Doňdurylan iýmit üçin mumdan ýasalan käseler, doňdurma saklap biler, ja ...
  Koprak oka
 • Plastiki çäklendirme buýrugy ýerine ýetirilende kagyz sypallary käbir plastik sypallary çalşar

  Plastiki çäklendirme buýrugy ýerine ýetirilende kagyz sypallary käbir plastik sypallary çalşar

  Gündelik durmuşymyzda saman, süýt bolsun, supermarketlerdäki içgiler ýa-da restoranlarda we kafelerde içgiler bolsun, adaty bir aýratynlyga öwrüldi.Samöne samanyň gelip çykyşyny bilýärsiňizmi?Sypal 1888-nji ýylda ABŞ-da Marwin Stone tarapyndan oýlanyp tapyldy. 19-njy ...
  Koprak oka
 • Kagyz käselerini nädip saýlamaly

  Kagyz käselerini nädip saýlamaly

  Häzirki wagtda kagyz käseler bilen görkezilen bir gezek ulanylýan saçak önümleri adamlaryň durmuşyna girdi we howpsuzlyk meselesi hem köpleriň ünsüni özüne çekdi.Döwlet bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň gaýtadan işlenen galyndy kagyzlaryny çig mal hökmünde ulanyp bilmejekdigini we floresan gan goşup bilmejekdigini kesgitleýär ...
  Koprak oka