Tort tagtasy

  • Partiýanyň doglan güni toýy üçin ýörite gasynlanan tort deprek

    Partiýanyň doglan güni toýy üçin ýörite gasynlanan tort deprek

    Bu gasynlanan tort deprek ýokary hilli gasynlanan kartondan ýasalýar.Örän güýçli we agyr tortlary saklap bilýär.Bu tort deprekleri dürli funt tortlar üçin amatly.Gyrasy kesilen, örtülen, gül tolkuny we ş.m. bolup biler.Surfaceer dürli reňkde, dürli nagyşlarda düzülip bilner.Olary ajaýyp desertler, çaga duşlary, temaly dynç alyş, öý oturylyşyklary we beýleki dabaralar taýýarlamak üçin ulanyp bolýar.Adatça olary OPP sumkasyna, gysgyç sumkasyna salýarys.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

  • Partiýanyň doglan güni toýy üçin ýöriteleşdirilen tegelek karton tort tagtasy

    Partiýanyň doglan güni toýy üçin ýöriteleşdirilen tegelek karton tort tagtasy

    Bu karton tort tagtasy iýmit derejeli karton, zäherli karton, gaty himiki maddalar ýa-da goşundylar bilen ýasalýar.Gyrasy kesilen, örtülen, gül tolkuny we ş.m. bolup biler.Surfaceer dürli reňkde we dürli nagyşlarda düzülip bilner.Köp tort we ajaýyp bezegleri saklamaga ýeterlik derejede berk.Adatça olary OPP sumkasyna ýa-da gysgyç sumkasyna salýarys.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.